تماس با ما

ادرس مركزي دفتر مشاوره روس مهاجر(كمپاني هدهد) و راه هاي تماس با روس مهاجر(كمپاني هدهد):روسيه سن پترزبورگ خيابان ايتاليانسكي _ساختمان ٢٨79995154496+79995197510+ در حوزه اعزام دانشجو به روسيه مجموعه روس مهاجر (كمپاني هدهد) با موسسه راهیان ایتوک اتیه پردیس داراي مجوز رسمي از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران همكاري داردآدرس دفتر :ساري ،خيابان قارن ،ساختمان كسري ،طبقه سومموسسه راهيان ايتوك اتيه پرديسشماره هماهنگي با مدير بخش روسيه دفتر راهيان ايتوك اتيه پرديس :00989057823484