دانشگاه های روسیه

مشاورین کمپانی هدهد بصورا آنلاین آماده ارائه مشاوره به متقاضیان محترم در زمینه تحصیل رشته پزشکی در دانشگاه های روسیه می باشند.

دانشگاه سماشکو مسکو

دانشگاه سماشکو مسکو

آنچه که باید درباره دانشگاه سماشکو بدانید

اطلاعات بیشتر

دانشگاه کازان روسیه

رویای تحصیل در دانشگاه کازان روسیه

اطلاعات بیشتر
دانشگاه چبکساری

دانشگاه چبکساری روسیه

با ما همراه باشید

اطلاعات بیشتر

دانشگاه لومونسف

آنچه که درباره دانشگاه لومونسف بدانید

اطلاعات بیشتر
اعزام تحصیلی به دانشگاه رودن روسیه

دانشگاه رودن

رویای تحصیل در دانشگاه رودن روسیه

اطلاعات بیشتر
دانشگاه علوم پزشکی روسیه

دانشگاه پسکوف روسیه

آشنایی با علوم پزشکی دانشگاه پسکوف

اطلاعات بیشتر
اعزام دانشجو به دانشگاه اوفا روسیه

دانشگاه اوفا مسکو

آنچه که باید درباره دانشگاه اوفا بدانید

اطلاعات بیشتر
اعزام تحصیلی به دانشگاه فار استرن روسیه

دانشگاه فار استرن روسیه

رویای تحصیل در دانشگاه فار استرن روسیه

اطلاعات بیشتر

دانشگاه پسکوف روسیه

آشنایی با دانشگاه پسکوف

اطلاعات بیشتر